× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Lekarska Żaczek

Ośrodek rehabilitacji słuchu i mowy - Przychodnia Lekarska "Żaczek"

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja dzienna
  • Rehabilitacja ambulatoryjna

Zakres świadczonych usług:

  • Audiologia i foniatria
  • Otorynolaryngologia
  • Rehabilitacja medyczna


Adres

25-644 01 72
10/ Lutego 15
08-110 Siedlce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1